FLSTN  Softail

FLSTN Softail -16

Med Ljud å Luft

samt en av Harleys custom paints  nr 4/150

  • Pris: 217900 kr
  • Antal mil: 235
  • Modell: FLST Softail
  • År: 2016