Spring Reunion – Träff för Veteran/hobbyfordon 28 april. Start kl 10

Veteranfordons & Hobbyfordons  träff..!!  28 april  med start kl 10
Vi kommer även att ha en utställning
The Coolest Car
Hobbyfordon allt från Traktorer till Ferraris
Vi kommer även att underhållas av Live Music….
Spare Tire står för musiken..